Електронен дневник

 

                                                       РЪКОВОДСТВО  

 
  
Ирена Коцева  
 
директор
 
 
Валентина Спасова
 
заместник - директор, учебна дейност

 
 
Даниела Трохарова 

заместник-директор, административно-стопанска дейност  

ПОРТФОЛИО
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
 
 
Ирина Бонева
главен учител - прогимназиален етап 
учител по човекът и природата, физика, химия
 
 
Даниела Георгиева
 
главен учител - прогимназиален етап
учител по музика

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
 
 
Миглена Механджийска
 
педагогически съветник
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЧИТЕЛИ - НАЧАЛЕН ЕТАП
 
  
Теменужка Стоянова
 
старши учител в начален етап
 
 
 
Йорданка Балабанова 
 
старши учител в начален етап
 
 
 
 
 
Иванка
Терзийска
 
старши учител в начален етап 
 
 
 
  
Даниела
Иванова
 
старши учител в начален етап
 
 
 
 
Димитринка
Василева 
 
старши учител в начален етап
 
 
 
Първолетка Дюлгерова
 
старши учител в начален етап
 
 
 
Красимира
Таинова
 
старши учител в начален етап
 
 
Стела
Георгиева
 
старши учител в начален етап
 
 
 
  
Зорница
Вардарова
 
старши учител в начален етап
 
 
  
Надежда Мишева
 
учител в начален етап
 
 
 
 
  
Мария Мишева
 
учител в начален етап
 
 
 
  
   
Вера Нетова
 
учител в начален етап
 
 
 
 

 

 

 
  
Даяна Зашкева
 
учител в начален етап
 
 
  
 
 
 
 
 
Иванка Иванова
 
учител в начален етап
 
ПОРТФОЛИО 
 
 
 
 
 
 
 
Юлиана Руменова
 
учител в начален етап
 
ПОРТФОЛИО 

 

 

 

  
Аделина Павлина
 
учител в начален етап
 
ПОРТФОЛИО 
    
Венета Иванова
 
учител в начален етап
 
 
  
  
Светла Георгиева
 
старши учител чужд език в начален етап
 
 
 
 

 

 

  
 
 
    
 

                                     

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛИ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 
 
Славея Петрунова
 
старши учител по БЕЛ
 
 
  
Аделина Кюнчарска
 
учител по БЕЛ
 
ПОРТФОЛИО
  
 
Данаила Колева
 
старши учител по английски език
 
 
 
Стоилка Гелова
 
старши учител по математика
 
ПОРТФОЛИО
  
 
Моника Гелова
 
учител по математика
 
ПОРТФОЛИО 
 
Елина Даганова
 
старши учител по ИТ, човекът и природата, биология
 
 
 

Миглена Станева
 
учител по история и цивилизации
 
 
 
 Евелина Таинова
 
учител по история
 
 
   
 
 
 
 
Елена Гривева
 
старши учител по изобр. изкуство
 
   
 
Ралица Струмина
 
учител по физ.култура и спорт
 
 
  
Васил Аджиков
 
старши учител по физ.култура и спорт
 
 
 
 


 

УЧИТЕЛИ - ГЦОУД - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 
  
Александър Димов
 
старши учител в ГЦОУД
 
 
 
 
Анна Белишка
 
старши учител в ГЦОУД
 
 
 
 
Петя Янкова
 
учител в ГЦОУД
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Венеция Богоева
 
учител в ГЦОУД
 
ПОРТФОЛИО 
 
Анна Манова
 
учител в ГЦОУД
 
ПОРТФОЛИО