Електронен дневник

          „...Ние гледаме смело в бъдещето, обърнати с гордост към миналото и с отговорност към настоящето”

18 век – полагат се основите на образователното дело в Самоков. Наред с частните килийни училища е открито и общинско килийно училище, което в средата на 19 век прераства в класно.

15.09.1876 г. – официално е открито Самоковско Рилско богословско училище, построено със средства, завещани от митрополит Авксентий Велешки.

Наследник  на богословското училище и смесената самоковска прогимназия е нашето училище.

02. 06. 1927 г. – тържествено, по решение на Учителския съвет и на Настоятелството, смесената прогимназия приема за свой патрон Авксентий Велешки.

14.06. 1950 г. – училището е преименувано на „Самоковска комуна”, послучай 40 години от основаването й.

22.05.1957 г. – училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - втора степен (сребърен) за високи постижения в учебно-възпитателната работа.

1961-1963 г. – построена е нова модерна сграда, в която и до днес се помещава училището.

Учебната 1970/71 г. – обединяват се  ОУ „Самоковска комуна” и ОУ „Отец Паисий”, има повече от 1100 ученици.

1973 г. – построен е нов физкултурен салон. ОУ „Самоковска комуна” е утвърдено за базово училище по внедряване на новото учебно съдържание в ЕСПУ.

28.05.1992 г. – на  тържествен педагогически съвет е възстановено старото име на училището – „Митрополит Авксентий Велешки”

Училището членува в асоциация „Европейска мрежа от училища, утвърждаващи здраве”.

2010 г. – училището издава летопис на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, чийто автор е Георги Захов, дългогодишен учител.

2004/2011 г. – училището се модернизира, оборудвани са нови компютърни кабинети, мултимедийна зала.

Направена е газификация, сградата е основно ремонтирана - подменена е старата дограма,  обновени са  мебелите в  класните стаи.