Електронен дневник

Съобщение за провеждане на поправителни изпити дневна форма на обучение. Редовна сесия юли 2024 г.