Електронен дневник

Екип на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ през учебната 2023-2024

 

Име и фамилия

Длъжност/ предмет

Портфолио

Тел. номер

E-mail

Главен учител

 

 

 

 

Ирина Бонева

Главен учител/ физика и астрономия; химия и опазване на околната среда

Портфолио

0879600646

boneva.1976@abv.bg

Педагогически съветник

 

 

 

 

Миглена Механджийска

Педагогически съветник

Портфолио

0879600679

mehanjiiska@abv.bg

Български език и литература

 

 

 

 

Славея Петрунова

Български език и литература

Портфолио

0879600671

sl_5@abv.bg

Анна Манова

Български език и литература

Портфолио

0879600656

manova.anna09@gmail.com

Английски език

 

 

 

 

Данаила Колева

Английски език

Портфолио

0879600673

dani7605@abv.bg

Светла Георгиева

Английски език-начален етап

Портфолио

0879600649

svetla_vaniova@abv.bg

Математика

 

 

 

 

Стоилка Гелова

Математика

Портфолио

0879600634

st_gelova@abv.bg

Моника Гелова

Математика

Портфолио

0879600659

monikagelova@mail.bg

Компютърно моделиране и информационни технологии

 

 

 

Елина Даганова

Компютърно моделиране и информационни технологии

Портфолио

0885600627

elina.daganova@gmail.com

История и цивилизации

 

 

 

 

Димитър Балабанов

История и цивилизации

Портфолио

 

 

География и икономика

 

 

 

 

Анна Белишка

География и икономика

Портфолио

0879600644

anbe@abv.bg

Биология и ЗО/ Човекът и природата

 

 

 

 

Елина Даганова

Биология и ЗО/ Човекът и природата

Портфолио

0885600627

elina.daganova@gmail.com

Физика и астрономия/ Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

Ирина Бонева

Физика и астрономия/ имия и опазване на околната среда

Портфолио

0879600646

boneva.1976@abv.bg

Музика

 

 

 

 

Даниела Георгиева

Музика

Портфолио

0879600680

dan.g11@abv.bg

Изобразително изкуство/ Технологии и предприемачество

 

 

 

 

Елена Гривева

Изобразително изкуство/ Технологии и предприемачество

Портфолио

0879062301

eli_1011@abv.bg

Физическо възпитание и спорт/ Спортни дейности/ Хореография

 

 

 

 

Васил Аджиков

Физическо възпитание и спорт/ Спортни дейности

Портфолио

0879600657

lidia_adzhikova@abv.bg

Ралица Струмина

Хореография/ Спортни дейности

Портфолио

0885600624

ralitsastrumina@abv.bg

Начален етап

 

 

 

 

Вера Нетова

Начален етап

Портфолио

0879600672

vera_netova@abv.bg

Генка Динева

Начален етап

Портфолио

0879600636

gdg2359@abv.bg

Даниела Иванова

Начален етап

Портфолио

0879600682

divanova68@abv.bg

Димитринка Василева

Начален етап

Портфолио

0879600652

dimitrinka_vasileva@abv.bg

Иванка Терзийска

Начален етап

Портфолио

0879062300

vanq_terziiska76@abv.bg

Ирина Найденова

Начален етап

Портфолио

0879600641

a_ie@abv.bg

Йорданка Балабанова

Начален етап

Портфолио

0879600683

danika06@abv.bg

Красимира Таинова

Начален етап

Портфолио

0879600681

krasitainova@abv.bg

Мария Мишева

Начален етап

Портфолио

0879600684

mmisheva_1990@abv.bg

Миглена Станева

Начален етап

Портфолио

0887402305

migi_1986@abv.bg

Надежда Мишева

Начален етап

Портфолио

0879505486

nadi_2782@abv.bg

Оля Кавданска

Начален етап

Портфолио

0879600647

farfolia@abv.bg

Първолетка Дюлгерова

Начален етап

Портфолио

0879062306

p.dyulgerova@abv.bg

Стела Георгиева

Начален етап

Портфолио

0879600678

stella.georgievaa@abv.bg

Теменужка Стоянова

Начален етап

Портфолио

0879600642

te10009@abv.bg

Юлиана Руменова

Начален етап

Портфолио

0889841188

yuliana.rumenova@gmail.com

Учители в ГЦОУД (5-7 клас)

 

 

 

 

Александър Димов

Учител в ГЦОУД (5-7 клас)

Портфолио

0879600644

a.b.d-1@abv.bg

Красимира Цветанова

Учител в ГЦОУД (5-7 клас)

Портфолио

0879600658

krasi_cvetanovaa@abv.bg

Йолана Минкова

Учител в ГЦОУД (5-7 клас)

Портфолио

0879062305

minkova15162@abv.bg

Счетоводител

 

 

 

 

Надя Манева

Счетоводител

 

0879600650

nadja_maneva@abv.bg