Електронен дневник

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда-7 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда-9 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда-10 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование-7 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование-9 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование-10 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование-11-12 клас