Електронен дневник

Изпълнение на договор № БС33.22-2-002/ 18.08.2023 г., проект „Калейдоскоп“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Приоритет:

Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.