Юни 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Юли 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Всички събития
Минали събития

Електронен дневник Shkolo.bg

Страницата е разработена във връзка с изпълнение

на Решение №704 на Министерски съвет от 5.10.2018 г.


Тук можете да намерите информация относно:

 
 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - Документ 1
 
 2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища - Документ 2
 
 3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища - Документ 3

 4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование -  Документ 4 
  • Заявление за валидиране на компетентности -  Документ 5
 5.  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - Документ 6 
 6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - Документ 8