Електронен дневник

   

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

„Доставка на технологично оборудване за STEM център, интеграция в съществуващата училищна инфраструктура на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“- гр. Самоков и провеждане на обучение за работа с технологията“

1. Условия за участие

2. Техническа спецификация

3. Техническо предложение_образец 

 4.  Проект-договор

5. https://app.eop.bg/today/96269