Електронен дневник

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 
ОУ ,,Митрополит Авксентий Велешки"
среща традициите и дигиталните технологии в урок по креативност и родолюбие
Сформиран екип от педагогически специалисти прогимназиален етап, които разработват и реализират иновация в област музика, български език и литература, история, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, информационни технологии.
Като основа на цялостната дейност са автентичният фолклор, историята, културата, забележителностите и постиженията от Самоков и Самоковско, представени чрез дигиталните технологии.