Електронен дневник

 

Заповед на Министъра на образованието и науката за провеждане на НВО-IV и VII клас-2022/2023 учебна година