Електронен дневник

 

 

Заповед за определяне на обществен съвет

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана до родителите, представители на класовете, делегати, за избор на обществен съвет

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана до родителите - 20.11.2019 г.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    На 10.12.2019 г. се проведе Общо събрание на Родителския актив към ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“,  на което бе избран Обществен съвет със следните членове:

1. Ренета Борисова – Председател

2. Камелия Брашненкова – Член

3. Мария Стоянова – Член

4. Янко Сираков - Член

5. Красимира Костадинова- представител на финансиращия орган- Община Самоков    

Резервни членове:

1. Станимира Шакалова

2. Юлия Чернаева

3. Цветелина Николова

4. Ася Тодорова

5. Снежана Дамянова  представител на финансиращия орган- Община Самоков  

   За повече информация: http://mon.bg