Електронен дневник

Заявление - отсъствие от учебни занятия - 3 дни

           Заявление - отсъствия от учебни занимания - 7 дни

           Заявление - форма на обучение

           Декларация форма на обучение

          Становище- електронна среда

          Заявление - промяна форма на обучение

       Заявление - включване подкрепа

          Работна карта - характеристика на средата

       


         Документи ГЦОУД