Електронен дневник

    Отчет на бюджета-I тримесечие-2023 г.   

     Утвърден бюджет- 2022

    Отчет на бюджета-I тримесечие-2022 г.

     Отчет на бюджета-II тримесечие-2022 г.

    Отчет на бюджета-III тримесечие-2022 г.

    Отчет на бюджета-IV тримесечие-2022 г.

     Бюджет 2021

    Бюджет 2020

    Бюджет- 2019

      Бюджет 2018

     Бюджет 2017