Електронен дневник

28.10.2014 Публична покана за "Избор на изпълнител за доставка на закуски за нуждите на "ОУ Митрополит Авксентий Велешки",гр. Самоков,община Самоков,област София област

userfiles/Prilojenie_1.doc

userfiles/Prilojenie_2.doc

userfiles/Prilojenie_3.doc

userfiles/Prilojenie_4.doc

userfiles/Prilojenie_5.doc

userfiles/Prilojenie_6.doc

userfiles/Prilojenie_7.doc

userfiles/Prilojenie_8.doc

userfiles/Prilojenie_9.doc

userfiles/Prilojenie_10.doc

userfiles/Prilojenie_11.doc

userfiles/Prilojenie_12.doc

userfiles/Publichna%20Pokana.doc