Електронен дневник

18.05.2015 Завършване на първи клас

     Тържествено приключи учебната година за първокласници. Те получиха свидетелствата си в присъствието на родителите си. 

     Учители : Б. Михайлова - Р. Котева

                        И. Найденова - М. Гълъбова

                        Т. Стоянова - М. Мишева

     Учениците показаха какво са научили през годината и че заслужено преминават във втори клас.