Електронен дневник

31.01.2024 Заповед № РД 09-244/31.01.2024г. на министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

 Заповед № РД 09-244/31.01.2024г. на министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда във всички училища на територията на София-област в периода от 01.02.2024г до 07.02.2024г. включително.