Електронен дневник

19.01.2023 Заповед за МОН-неучебни дни

 Заповед на МОН за обявените неучебни дни-23.01-27.012023 г.