Електронен дневник

14.05.2015 Празник на природните науки

     Празник на природните науки представиха ученици от V, VI, и VII клас. Под ръководството на И. Бонева, Ст. Гелова и Е. Даганова, бяха показани интересни и непознати страни от областта на природните науки.