Електронен дневник

09.11.2021 Демонстрация на тестване с избраните от МЗ тестове за учениците

https://www.youtube.com/watch?v=kyLMgfirwUQ