Електронен дневник

26.07.2021 НП "Отново заедно"

 За преодоляване на негативните тенденции в условията на пандемична криза 28 ученици от VI –те класове на училището осъществиха 5 дневна почивка в Парк Хотел „ Континентал“, Слънчев бряг по НП „Отново заедно“ .

Активностите бяха насочени към здравословен начин на живот, умения за работа в екип, увеличаване на физическата активност, укрепване на физическото и емоционално здраве.

Благодарност към партньорите от Самоков – Боровец 21 АД за 100 % изпълнение на договорените условия.

Благодарност на класните ръководители – М. Станева, Р. Струмина, Ир. Бонева, ЗДАСД Д. Трохарова за професионално извършената работа.