Електронен дневник

13.05.2021 Областен тематичен форум

На 12.05.2021 г. в к.к. Боровец се проведе ОБЛАСТЕН ТЕМАТИЧЕН ФОРУМ ОУ „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ - ГР. САМОКОВ СРЕЩА ТРАДИЦИИТЕ И ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОК ПО КРЕАТИВНОСТ И РОДОЛЮБИЕ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“.

Работната среща откри г-жа Росица Иванова, а гости на форума бяха експерти от РУО-София област, директори, учители от партньорските училища ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Ботевград и НУ „Станислав Доспевски“, гр. Самоков.

Представена беше работата по иновацията през учебната 2020/ 2021 г. Въведен   е нов учебен предмет „Традиция и съвремие“ в пети клас, обединяващ шест учебни предмета – БЕЛ, информационни технологии, история и цивилизации, изобразително изкуство, музика и хореография. Учителите презентираха дейностите и представиха концепцията си за преподаване. Показана беше и електронна тетрадка (своеобразно ученическо портфолио), в която е събрано всяко задание по различните предмети.

Основна тема е фолклорът, пречупен през дигиталните технологии, а знанията и уменията на учениците бяха представени чрез състезанието „Елбетица срещу Канатица“. В различните му етапи петокласници доказаха, че познават традициите от Самоковско – празнични обреди, песни, танци, артефакти и умело се справят с различни електронни и интерактивни онлайн игри.

Във форума участваха майстори на различни занаяти от Самоков – Ани Йовева, Камелия Савова и Славчо Змияров. Те демонстрираха пред запленения поглед на гости и ученици своето изкуство. Това е доказателство, че живият огън на традицията е намерил своите млади последователи.

В края на представянето г-жа Росица Иванова изказа възхищението си от отлично свършената работа и благодари на директора на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ г - жа Ирена Коцева, на учителите и учениците. Посочи училището за пример в Софийска област, за това как иновативността променя учебния час и превръща учениците в активни участници в образователния процес.

Във втората част от форума бяха представени най-добрите STEM центрове в областта, като този в нашето училище е сред водещите между тях.