Електронен дневник

19.03.2021 Организация на учебен процес 22.03.2021 г. - 31.03.2021 г.

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:

·                Преустановяват се присъствените учебни занятия в училище.

·                Обучението преминава в електронна среда от разстояние, /ОРЕС/, за всички възрастови групи.

·                Обучението се провежда по седмично разписание и дневен режим за II учебен срок. Учебният час в електронна среда е с намалена продължителност, за сметка на почивка между часовете, с цел да се намали престоя на ученика пред екрана.

·                Обучението се осъществява в Google Classroom и Google Meet.

·                Отсъствията на учениците се извиняват по реда на Правилника за дейността на училището.

·                Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности, дейности по интереси, спортни мероприятия, организирани в училищна и извънучилищна среда.

·                Работата по проекти ще се осъществява в електронна среда.

·                Училището декларира готовност да раздаде технически средства, за обучение в ОРЕС.

 

Спазвайки противоепидемичните мерки, бъдете отговорни към собственото си здраве и здравето на околните!

 

 

Ирена Коцева

Директор на ОУ Митрополит Авксентий Велешки