Електронен дневник

20.01.2021 Измерване на грамотността в ОУ "Митрополит Авксентий Велешки"

 В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и предвидени мерки и дейности в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, двеста ученици от начален етап на 13.01.2021 г. направиха диктовка за измерване на грамотността.

На първи етап се отчитат правила за графично означаване на звукове, владеене правилата по граматическо словообразуване, лексикална комбинаторика и правопис. Добрите резултати са стабилна основа за четене с разбиране,което ще бъде втори етап от измерване на грамотността.

Независимо, че обучението се осъществяваше в електронна среда, резултатите показаха качество, отговорност, сериозно отношение на учениците и ангажираност на техните родители.