Електронен дневник

18.12.2020 Декларация - лифт карти

Уважаеми родители,

прилагаме актуалната декларация от Бороспорт. При първото получаване на карта е необходимо родителят да я подпише и представи на касата.
Картите ще се издават на каса "Мартинови бараки"