Електронен дневник

04.12.2020 Заповед на Министъра на образованието и науката

 Заповед за допълнение и изменение на график на учебното време за учебната 2020/2021 година