Електронен дневник

20.11.2020 Обучение от разстояние

 Уважаеми родители, от 23.11.2020 г. /понеделник/- 27.11.2020г./петък/  ще продължи обучението на учениците от V, VI, VII класове в електронна среда /ОРЕС. Учебните часове ще се провеждат при спазване на  седмичното  разписание ,  целодневен режим на обучение. Учебният час в ОРЕС-30 мин. , междучасие 15 мин.

След 27.11. 2020 г . обучението ще продължи по график- редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в  електронна среда, след решение на областния оперативен щаб. За всички промени, ще бъдете своевременно уведомени.

Призоваваме за стриктно спазване на мерките за безопасност.

Бъдете здрави!