Електронен дневник

28.10.2020 Неучебни дни

 Важно!!!

Във връзка със Заповед № РД09-2118/ 28.08.2020 г. и писмо № 9105-357/ 22.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката, дните от 30.10.2020 г. до 02.11.2020 г. /включително/ са определени за неучебни и неприсъствени дни за учениците!
Учебните занятия се възобновяват от 03.11.2020 г. /вторник/!