Електронен дневник

14.11.2019 Посещение във Варна по НП "Иновации в действие"

   Реализацията на НП „Иновации в действие“ изисква иновативните училища да извършат двустранно сътрудничество за обмен на практики помежду си, затова група от осем учители посети СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ - гр. Варна в периода от 11.11.-13.11.2019 г.. В артсалона на училището те бяха посрещнати и присъстваха на фолклорен концерт, след който разгледаха училището и се запознаха с иновативния проект. Наблюдаваха урок по география в 5. клас с образователната платформа „Енвижън“, урок по ФУЧ „Фолклор и митология“ в 6. клас, както и урок по солфеж в 5. клас.

   На заключителната среща учителите от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ обсъдиха с ръководния екип на домакините разработените и въведени иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, използваните нови методи на преподаване, както и разработените по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Ръководителят на групата Елена Дамянова, заместник-директор на училището, благодари за гостоприемството и проведените ползотворни разговори.

   Преди да се завърне в родния град, групата посети новооткрития музей „Дворът на буквите“ в гр. Плиска, където се запозна с работата на книжовната школа, основана от Кирило-Методиевия ученик Наум и се възхити на майсторски изработените букви от каменоделците арменци.

   Реализирането на мобилността за обмен, представянето на иновативните процеси и продукти, споделени и демонстрирани, показват предизвикателствата и постиженията в реална училищна среда, спомагат за мултиплициране им, както и за модернизиране на българската образователна система.