Електронен дневник

04.11.2019 Гости от Варна и Ботевград по НП "Иновации в действие"

   „Иновации в действие“ е национална програма, в която участва нашето училище. Нейната основна цел е да подкрепи създаването на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Чрез мрежата от иновативни училища и чрез контактите между тях биха могли да се справят с предизвикателствата, да намерят решения и идеи за промяна, да направят обмен на нововъведения.

   Двегодишната упорита работа, изследванията на автентичния фолклор в Самоковско и изучаването му в часовете чрез модерни интерактивни и иновативни техники, доведоха до признание от РУО – София област и МОН, чиито представители бяха чести гости на откритите интегрирани уроци.

   Интерес към постигнатото в тази област проявиха две училища с традиции и успехи в различни области - СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна и ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Ботевград. Обменът на идеи, педагогически техники, иновационни практики беше осъществен на два етапа - в края на м. октомври и в средата на м. ноември на 2019 г., а основната цел беше създаването на професионална общност, в която учителите от различни области на знанието да обединяват усилия и време, за да постигнат общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики.

   На 31.10.2019 г. гостите бяха приветствани за добре дошли от директора на училището – г-жа Ирена Коцева, посетиха открит интегриран урок по музика и физическо възпитание и спорт на тема "Особености на самоковския фолклор", а след това участваха в традиционното училищно шествие, посветено на Деня на народните будители, където имаха възможност да се насладят на изпълненията на фанфарния оркестър и литературно-музикалната програма, посветена на празника.

   В следобедните часове беше организирана кръгла маса, с цел да се покаже работата на професионалните екипи За да се запознаят партньорите се представи филм, който отразяваше дейностите през целия период на иновацията. Основен акцент бяха интердисциплинарните уроци.

   Гостите посетиха Сарафската къща и Цари мали град. Насладиха се на църковни песнопения и автентични народни песни от Самоковско.