Електронен дневник

14.10.2019 Начало на проект „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование” по НП „Заедно за всяко дете”

   През учебната 2019/ 2020 година ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” ще реализира проект: „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование” по НП „Заедно за всяко дете”.

   Целта на проекта е да осигури ефективна комуникация между училището и родителите, която включва: осъзнаване на ролята на училището в живота на всяко дете; подготовка на родителите за задълженията и отговорностите, които има всеки един от тях и повишаване на родителски капацитет.
   Тази цел ще бъде постигната чрез дейности като: обучения за родители; консултации на семейства, родители и ученици; популяризиране на добри практики за работа с родители; организиране и провеждане на инициативи.
   ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” работи чрез иновативни методи на обучение и възпитание в името на това да има както високо образовани ученици , така и добре информирани и ангажирани родители.