Електронен дневник

20.09.2019 За нас във вестник "Аз-буки"

 Погледни назад, за да видиш бъдещето

Литература, история, музика, спорт, изобразително изкуство – всичко това заедно през призмата на една уникална етнокултурна школа

Татяна Дикова

 476 деца прекрачиха прага в първия учебен ден на 2019/2020 г. в самоковското Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“. „В града ни има немалко училища, защото хората в Самоков и околните села винаги са се славели с пиетета си към образованието – коментира директорката Ирена Коцева. – Ние сме единственото иновативно училище в града. Сега встъпваме в третата година на изпълнението на проекта. Чрез него се „връщаме“ към миналото на района – минало, което ни дава огромна перспектива за бъдещето. Обединиха се преподаватели от пет области – музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, история и български език и литература, за да могат със знанията и методите на преподаване децата да се запознаят със самоковското самобитно фолклорно наследство, едно изключително богатство за съвременния човек и за бъдещето на обществото ни.“

Тази година иновацията приключва. Това ще стане на седянка. В нея участие ще вземат и училища от Ботевград и Варна, които отдавна следят за опита и резултатите от работата на самоковките си колеги. Ще могат да се насладят на шопското двугласно пеене, което е завладяло ума и сърцата на децата от основното училище и те го изпълняват с лекота.

„Митрополит Авксентий Велешки“ разполага с великолепна база – предпоставка за качествено образование. Благодарение на проектно финансиране са осигурени необходимите инструменти за интерактивно обучение, wi-fi покритие на цялата територия на училището. А за физическото възпитание на децата и развитието им в областта на спорта предпоставка е изградената и продължаваща да се доизгражда база. Миналата година с помощта на МОН е направен ремонт на спортната зала. А тази година Община Самоков по инвестиционната си програма е вложила около 180 000 лв. в изграждането на нови игрища, безопасни за децата.

Но голямата ценност на „Митрополит Авксентий Велешки“ е екипът. „

Имам щастието да работя с доказани професионалисти, които са добре познати, приети и облечени в доверието на родителите и децата. Работят активно, за да се случват нещата в училището. Имаме много добър тристранен диалог между учители, родители, ръководство. А когато възникнат ситуации, професионалният и конструктивен диалог подсказва правилното решение“, категорична е директорката.

Иновативното училище преминава изцяло към електронен вариант на комуникации. „Оставяме в миналото книжната страница от живота. Електронният дневник ще регистрира отсъствия и присъствия, оценките и поведението на учениците. Благодарение на него родителите буквално на момента ще знаят какво се случва в класните стаи и зад училищните стени, къде са децата им, как те успяват“, казва Ирена Коцева.

А родителите, които нямат възможността да бъдат „онлайн“ с учители и директор? „На първата за годината родителска среща вече коментирахме новостите, свързани с електронния вариант на комуникации. За тези, които не могат да се справят, ще я получават и на книжен носител“, пояснява Ирена Коцева, но се съмнява, че ще има такива случаи.

В „Митрополит Авксентий Велешки“ няма отпадащи ученици. А на националното външно оценяване след VII клас няма нито една двойка. Директорката държи да уточни, че става дума за обикновено масово училище, в което над 1/3 от децата са от уязвими групи. Но след като родителите са поверили своите деца именно на това училище, неговият екип дава максималното, за да успеят всички. А това не изключва прилагането на разнообразни политики, за да ходят децата на училище и то да има доверието на родителите.

Доверието не се гради лесно, ако изначално го е нямало. Затова вариантите на колективните родителски срещи все повече отстъпват на личния диалог учители – родители. „Всеки от нас има график и определено време за лични консултации. Индивидуалният диалог е важен и сме намерили форма за допълнително стимулиране на колегите в личностния им подход към всяко дете и семейство. Информацията е публична и може да бъде видяна на сайта на училището“, пояснява директорката.

Но има свое виждане и за една по-масова съпричастност към живота на образователната институция. Затова родителите не са просто желани партньори, те са най-важните партньори, за да успее детето. Без тяхната подкрепа нито една училищна инициатива не би била успешна.  „Ние сме иновативно училище, децата пътуват, явяват се на конкурси и състезания. Затова още при записването на учениците сключваме със семействата своеобразен договор за доверие“, пояснява директорката.

В самоковското школо има прекрасен фанфарен оркестър на изключително високо ниво, певческа група, таланти в приложението на IT в изобразителното изкуство. „Без помощта на родителите и активното им участие в живота на училището, нищо не би могло да се случи“, убедена е Ирена Коцева.