Електронен дневник

01.07.2019 Годишен отчет 2018-2019

  Годишният отчет за 2018-2019 учебна година е приет на Педагогически съвет, проведен на 28.06.2019 г.